Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις («Terms»)

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιανουαρίου 2017

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις ( «Όροι», «Όροι και Προϋποθέσεις») προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα http://www.kantharos-greece.com («Ιστοσελίδα») που λειτουργεί από την επιχείρηση Kantharos Greece – Φανή Παλιγιάννη, με έδρα την Ελασσόνα, Ελλάδα.

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, το λογότυπο και άλλα οπτικά μέσα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας είναι ιδιοκτησία της επιχείρησής μας ή των συνεργάτων μας και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Τερματισμός λογαριασμών

Λογαριασμοί στην ιστοσελίδα μας ή πρόσβαση χρηστών στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να τερματιστεί σε περίπτωση κατάχρησης των όρων ή αν κριθεί απαραίτητο.

Ισχύουσα νομοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία διέπει αυτούς τους όρους και οποιαδήποτε συμφωνία στο πλαίσιο των όρων αυτών.

Αγορές

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας ( «Αγορά»), μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την αγορά σας, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του τηλεφώνου. Οι λεπτομέρειες πληρωμής θα πρέπει να παρέχονται στην πιστοποιημένη πύλη πληρωμής.

Τιμές και Πληρωμή

Οι τιμές όλων των αγαθών μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Πωλήσεις, εκπτώσεις ή κουπόνια δώρου μπορεί να ισχύουν σε όλα ή ορισμένα προϊόντα. Οι πληρωμές κατά κύριο λόγο αντιμετωπίζονται ηλεκτρονικά – σε απευθείας σύνδεση, με εξαίρεση την πληρωμή μετρητών κατά την παράδοση. Χρησιμοποιούμε πύλες πληρωμής που είναι από τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες για την αγορά σε απευθείας σύνδεση.

Παράδοση

Παραδίδουμε τα εμπορεύματα στο σημείο παράδοσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της παραγγελίας. Αν δεν καταφέρουμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα στο σύνολό τους, ο αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία και θα αποζημιώσουμε τον Αγοραστή για τυχόν απώλειες, ζημίες και εύλογα έξοδα και δαπάνες που οφείλονται στη μη παράδοση.

Επιστροφές

Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τα εμπορεύματα κατά την Ημερομηνία Παράδοσης. Κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, μπορεί να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος των εμπορευμάτων, εφόσον κρίνει ότι τα αγαθά είναι ελαττωματικά ή δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Αν ο Αγοραστής απαιτεί αντικατάσταση των αγαθών, θα αντικαταστήσουμε άμεσα όσα είναι ελαττωματικά ή δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Σε κάθε περίπτωση, ο Αγοραστής μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς αιτιολόγηση μέσα σε μια περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

Κίνδυνος απώλειας

Ο κίνδυνος απώλειας των εμπορευμάτων βαραίνει εμάς μέχρι την παράδοση των προϊόντων και την αποδοχή τους από τον Αγοραστή στο σημείο παράδοσης.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας σας δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε, να δημιουργήσετε συνδέσμους, να αποθηκεύσετε, να κοινοποιήσετε ή άλλως να διαθέσετε ορισμένες πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, βίντεο ή άλλο υλικό («Περιεχόμενο»). Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με το νόμο και ιδιαίτερα με το νόμο που ισχύει στην περιοχή σας.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την επιχείρησή μας Kantharos Greece – Φανή Παλιγιάννη. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε το περιεχόμενό τους, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται ή που ενδεχομένως προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιαδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή υπηρεσίας.

Αλλαγές των Όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.